Ben ik geschikt?

Test nu

Als uw ademhaling 's nachts stopt, kan een druk op de knop helpen"We vieren de activering van Inspire als onze tweede trouwdag!"
Sascha Grabon (47), IT-beheerder

Degenen die 's nachts niet genoeg lucht krijgen - zoals Sascha Grabon - zijn vaak moe, prikkelbaar en kunnen zich overdag niet concentreren. Dit kan worden veroorzaakt door slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen zoals "obstructieve slaapapneu" (OSA). Volgens studies lijdt ongeveer 4% van de Nederlands hieraan, dat zijn 700.000 patiënten.

Sascha Grabon (47) leed ook jarenlang aan ondraaglijke hoofdpijn, concentratieproblemen en prikkelbaarheid. Het kostte de IT-beheerder uit Mönchengladbach ongelooflijk veel moeite en kracht om zijn werk en zijn privéleven onder de knie te krijgen. 

Sascha Grabon gebruikte ook standaard het CPAP-masker. Ruim vierenhalf jaar lang heeft hij zonder veel succes verschillende maskers geprobeerd. Er waren ook diverse accessoires zoals hoofdbanden, neusgelkussentjes of zelfs een verwarmde slang. “Al die jaren sliepen wij drieën in bed, mijn vrouw, het masker en ik. Er horen er maar twee in een huwelijksbed, er is er één te veel, het masker! ”Benadrukt Sascha Grabon. 

Tijdens het zoeken naar een alternatieve therapie kwam Sascha Grabon de innovatieve therapiemethode tegen. "Zonder masker. Jouw leven. Jouw slaap. - Deze woorden klonken als muziek in zijn oren ”, herinnert hij zich. Hij maakte snel een afspraak voor een afspraak in een behandelcentrum. 

Sascha Grabon kan de therapie nu zelf regelen met een kleine afstandsbediening: Met een druk op de knop activeert hij het systeem 's avonds voordat hij naar bed gaat - en schakelt het 's ochtends bij het ontwaken weer uit. Sinds de activering is hij veranderd, voelt hij zich uitgerust en geeft het leven hem weer echte vreugde.

Zo werkt de Inspire-therapie

Meer dan 31.500 patiënten wereldwijd kunnen dankzij de Inspire-therapie weer ontspannen doorslapen. De Inspire-tongpacemaker werkt in harmonie met het natuurlijke ademritme en vermindert nachtelijke adempauzes duidelijk merkbaar – helemaal zonder CPAP-masker.


Stimulatie in harmonie met het natuurlijke ademhalingsritme


Der Zungenschrittmacher von Inspire stimuliert den Zungennerv, die Atemwege bleiben offen und die Betroffenen von Schlafapnoe schnarchen weniger.

Het Inspire Therapie systeem bestaat uit een compacte ademhalingssensor en een stimulatie-elektrode, die door een kleine generator worden aangestuurd. Het systeem meet continu het ademritme van de patiënt tijdens de slaap en past zich aan de natuurlijke ademfrequentie aan. Met een kleine afstandsbediening wordt het Inspire-systeem met een druk op de knop voor het naar bed gaan ingeschakeld en 's morgens na het wakker worden weer uitgeschakeld. De geschiktheid van de patiënt voor deze nieuwe therapievorm wordt tijdens slaaponderzoeken door een arts beoordeeld.


Een eenduidige diagnose is vaak lastig te stellen. Desondanks zijn er tekenen die op obstructief slaapapneu wijzen:

  • Door de herhaaldelijke nachtelijke ontwaakreacties laat de kwaliteit van de slaap van de betroffenen vaak te wensen over.
  • De onrustige slaap leidt tot vermoeidheid en verminderde activiteit overdag.
  • Het verminderde zuurstofgehalte in het bloed kan 's morgens hoofdpijn veroorzaken.
  • Bedpartners van de betroffenen melden sterk snurken en ademstops tijdens de slaap.

Een gesprek met de partner is daarom in veel gevallen nuttig om de symptomen van OSA bewust te herkennen.


Arzt erläutert einer Betroffenen mit obstruktiver Schlafapnoe den Befund aus dem Schlaflabor.

De Inspire Therapie is geschikt voor patiënten die

  • aan matige tot ernstige obstructief slaapapneu lijden (met een apneu-hypopneu-index (AHI) van 20 tot 50 ademstops per uur).
  • een behandeling met CPAP niet wordt verdragen of bij wie deze vorm van behandeling niet effectief is gebeleken.
  • niet lijden aan ernstige neuromusculaire aandoeningen.
  • geen fors overgewicht hebben.
  • niet aan andere slaapaandoeningen lijden, zoals bijv. narcolepsie.

Maak een afspraak met een behandelcentrum bij u in de buurt om u door een arts te laten adviseren.


Hallo
kwaliteit van leven!

Ontdek de therapie met één druk op de knop - het alternatief voor CPAP. 

We kijken uit naar uw contactaanvraag.

Veel gestelde vragen over Inspire Therapie

Hoe werkt de Inspire Therapie?

De Inspire Therapie behandelt de OSA binnen in uw lichaam in overeenstemming met uw natuurlijke ademritme. Hiervoor meet het systeem continu uw adempatroon terwijl u slaapt. Op basis van uw individuele ademritme zorgt het systeem vervolgens voor een lichte stimulatie van bepaalde spieren in uw keelholte, om op die manier uw luchtwegen tijdens uw slaap open te houden. Het systeem wordt zodanig ingesteld dat u tijdens het slapen niets merkt van de stimulatie.

Het Inspire-systeem wordt aangestuurd via een kleine afstandsbediening en bestaat uit drie componenten: een klein generatortje, een ademsensor en een stimulatie-elektrode. De therapie wordt 's avonds voor u naar bed gaat ingeschakeld en 's morgens als u wakker bent weer uitgeschakeld.


De Inspire Therapie draagt het CE-merk en is een bewezen effectieve behandelmethode voor obstructief slaapapneu. Op dit moment wordt de behandeling in de Inspire behandelcentra gewoon door de zorgverzekering vergoed. Behandeling met Inspire behoort tot het basispakket van uw zorgverzekeraar mits u vanzelfsprekend aan de gestelde indicatie-criteria voldoet.  Uw behandelend arts is op de hoogte van de juiste indicatiestelling.  


Nee, voor uw eerste bezoek aan de kliniek heeft u vooraf geen toestemming van uw zorgverzekering nodig. Het medisch team, bestaande uit een slaaparts en een chirurg, die beiden geschoold zijn in de Inspire Therapie, zal gezamenlijk beoordelen of de Inspire Therapie een mogelijk alternatief voor CPAP voor u is. Als u voor de Inspire Therapie in aanmerking komt, dan zullen de artsen in de kliniek proberen om bij uw zorgverzekeraar toestemming te krijgen, als de behandeling niet al gewoon in het pakket zit.


De Inspire Therapie is ontwikkeld om patiënten met obstructieve slaapapneu te behandelen. Snurken is een veel voorkomend symptoom bij obstructieve slaapapneu. Gegevens uit het STAR onderzoek laten zien: 85 % van de bedpartners rapporteert dat hun partner met de Inspire Therapie nog maar licht of helemaal niet meer snurkt. Als u of uw partner eronder lijdt, kan uw behandelend arts vaststellen of het snurken toe te schrijven is aan een OSA.


De stimulatie wordt in de regel niet of nauwelijks door de patiënt waargenomen. Normaal gesproken wordt een licht kriebelen of een licht samentrekken van de tongspieren gevoeld. Om de slaap niet te verstoren mag de stimulatie niet pijnlijk of onprettig zijn. Via de afstandsbediening kan de patiënt de sterkte van de stimulatie zelf regelen. Uw geschoolde slaaparts zal de noodzakelijke instellingen doen, zodat uw slaap niet verstoord wordt.


Normaal gesproken moet het Inspire-systeem een- tot tweemaal per jaar gecontroleerd worden. Afhankelijk van uw individuele situatie en van het ziekteverloop kan uw arts echter besluiten om vaker of minder vaak te controleren.


Gewoonlijk wordt het Inspire-systeem tijdens een kort verblijf in de kliniek geplaatst. De ingreep vindt onder volledige narcose plaats in de operatiekamer. Het systeem wordt via twee of drie kleine toegangen in hals en borstkas geplaatst. Net als bij elke chirurgische ingreep zijn ook aan deze procedure mogelijke risico's verbonden. Uw behandelend arts zal de details van de ingreep uitvoerig met u bespreken.


De genezingsfase na de ingreep verschilt van patiënt tot patiënt. Gedurende een paar dagen na de implantatie moet u rekening houden met lichte pijn en zwellingen in de buurt van de littekens. Afhankelijk van uw algemene conditie en eventuele bijkomende aandoeningen kunt u meestal na één dag weer naar huis. Een aansluitende behandeling in een revalidatiecentrum is niet nodig.

Binnen een paar dagen na de ingreep zou u weer in staat moeten zijn om uw normale bezigheden op te nemen. Meestal kunt u op de dag na de operatie alweer normaal eten. Belastende lichamelijke activiteiten, zoals zwaar tillen, moet u ongeveer twee weken lang vermijden, afhankelijk van de instructie van uw chirurg. Ongeveer een week na de ingreep wordt u door uw arts onderzocht om de wonden en het genezingsproces te controleren. De meeste patiënten zijn binnen een paar weken helemaal genezen.


De batterijen gaan gewoonlijk ongeveer 8 tot 11 jaar mee. De batterij van de generator kan niet worden opgeladen, daarom moet de generator worden vervangen als de batterij leeg is. Dit gebeurt tijdens een korte operatie, die te vergelijken is met het vervangen van een pacemaker voor het hart.


Normaal gesproken vormt het Inspire-systeem geen beperking voor uw normale dagelijkse bezigheden. Neem voor wat betreft bijzonder belastende activiteiten (zoals bijvoorbeeld gewichtheffen) of activiteiten met een groot of onvoorspelbaar bewegingsbereik van uw bovenlichaam en/of uw armen (bijvoorbeeld werk als brandweerman), contact op met uw behandelend arts. Hij of zij zal u uitvoerig advies geven.


Alle patiënten die met de Inspire Therapie behandeld worden, kunnen allerlei beeldvormende procedures ondergaan, zoals een computertomografie van het complete lichaam (CT), echo- en röntgenopnamen. Afhankelijk van het model van uw Inspire Therapie systeem kunt u zich onder bepaalde voorwaarden ook met magnetische resonantie (MRI) aan hoofd, armen en benen laten onderzoeken. Wanneer een MRI-procedure wordt aangeraden, kunt u uw opties het beste met uw arts bespreken.


Ja, u kunt een magnetron en alle gangbare huishoudelijke apparaten gebruiken die geen sterke magnetische velden produceren. Als u twijfels heeft, bespreek dit dan met uw in Inspire Therapie geschoolde arts.


Voor meer informatie over Inspire Therapy kunt u terecht op www.inspiresleep.nl.

Referenties

1 Heiser C, Steffen A, Boon M et al. Post-approval upper airway stimulation predictors of treatment effectiveness in the ADHERE registry. Eur Respir J 2019; 53(1):1801405
2 Woodson, BT, Strohl, K P, Soose, R J et al. Upper Airway Stimulation for Obstructive Sleep Apnea: 5-Year Outcomes. Otolaryngology–Head and Neck Surgery 2018; 159(1):194–202